Технологія вирощування

Технологія вирощування гібридів соняшника

Внесення мінеральних добрив під передпосівну культивацію

Внесення мінеральних добрив під передпосівну культивацію

Розподіл мінеральних добрив на поверхні грунту

Розподіл мінеральних добрив на поверхні грунту

Внесення грунтових гербіцидів

Внесення грунтових гербіцидів

Передпосівна культивація поля під посів батьківської лінії із закладенням мінеральних добрив

Передпосівна культивація поля під посів батьківської лінії із закладенням мінеральних добрив

Результат передпосівної підготовки грунту

Результат передпосівної підготовки грунту

Посів батьківської лінії

Посів батьківської лінії

Схід батьківської лінії

Схід батьківської лінії

Схід батьківської лінії

Схід батьківської лінії

Передпосівна культивація під материнську лінію

Передпосівна культивація під материнську лінію

Знищення бур'янів, що розмножуються кореневими паростками

Знищення бур'янів, що розмножуються кореневими паростками

Заправка сівалки при посіві материнської лінії

Заправка сівалки при посіві материнської лінії

Підготовка сівалки до сівби

Підготовка сівалки до сівби

Посів материнської лінії і контроль якості

Посів материнської лінії і контроль якості

Результат вживання грунтових гербіцидів

Результат вживання грунтових гербіцидів

Контроль розвитку рослин під час вегетації

Контроль розвитку рослин під час вегетації

Вегетація рослин соняшнику на ділянці гібридизації

Вегетація рослин соняшнику на ділянці гібридизації